Jeevan Ghadtar Satang Shibir commenced with a prayer to Lord Swaminarayanbapa Swamibapa
  Previous  
© 2005 Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Home | Contact Us | Sitemap | Help