25
 Items
2018 Shakotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple Delaware

10 Feb 2018

2018 Shakotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated the Shakotsav festival on Saturday, January 27, 2018.

Shakotsav and Shikshapatri Jayanti Celebrations

27 Jan 2018

Shakotsav and Shikshapatri Jayanti Celebrations

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

On Sunday, January 20th, 2018, disciples gathered at Shree Swaminarayan Temple - Secaucus, New Jersey to celebrate Shikshapatri Jayanti and Shakotsav.

Makar-Sankranti and Uttrayan Celebration - NJ

27 Jan 2018

Makar-Sankranti and Uttrayan Celebration - NJ

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

On Sunday, January 13th, 2018, disciples gathered at Shree Swaminarayan Temple - Secaucus, New Jersey to celebrate Makar Sankranti, also known as...

Shikshapatri Jayanti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

26 Jan 2018

Shikshapatri Jayanti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated Shikshapatri Jayanti and Vasant Panchmi on Saturday, January 20, 2018.

Dhanurmaas & Makar-Sankranti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

26 Jan 2018

Dhanurmaas & Makar-Sankranti 2018 at Shree Swaminarayan Temple Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

The disciples of Shree Swaminarayan Temple – Bear, Delaware, celebrated Dhanurmaas and the Uttrayan festival - Throughout the month, disciples...

New Year's Shibir - New Jersey

11 Jan 2018

New Year's Shibir - New Jersey

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

On Sunday, December 31st, 2017, disciples gathered at Shree Swaminarayan Temple Secaucus, New Jersey for the annual New Year’s fair.

New Year's Kids' Shibir 2017-2018 - Delaware

07 Jan 2018

New Year's Kids' Shibir 2017-2018 - Delaware

Shree Swaminarayan Temple Delaware

In this spirit, Shree Swaminarayan Temple - Bear, Delaware, holds an annual Kids' Shibir right before the New Year. The purpose of this shibir is...