Sunday 10 December 2023 | Kartik Vad 12, Samvat 2080

Sun 10 Dec 2023

399
 Items
Acharya Swamiji Maharaj leads the 11th Patotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple - Louisville, Kentucky

29 Jul 2023

Acharya Swamiji Maharaj leads the 11th Patotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple - Louisville, Kentucky

Shree Swaminarayan Temple Kentucky

On the morning of Sunday, July 16th, 2023,  Acharya Swamiji Maharaj led the 11th Patotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple -...

Shree Swaminarayan Temple Ocala - 1st Patotsav Celebration

28 Jul 2023

Shree Swaminarayan Temple Ocala - 1st Patotsav Celebration

Shree Swaminarayan Temple Florida

On July 9th, 2023, Acharya Swamiji Maharaj led the 1st Patotsav Celebrations at Shree Swaminarayan Temple - Ocala, Florida.

Acharya Swamiji Maharaj led the 4th Patotsav Celebration at Shree Swaminarayan Temple - Chesapeake, Virginia

28 Jul 2023

Acharya Swamiji Maharaj led the 4th Patotsav Celebration at Shree Swaminarayan Temple - Chesapeake, Virginia

Shree Swaminarayan Temple, Virginia

On the morning of Wednesday, July 5th, 2023, Acharya Swamiji Maharaj led the 4th Patotsav Celebration at Shree Swaminarayan Temple - Chesapeake,...

Sanskar Suvas Shibir 2023 - North America

22 Jul 2023

Sanskar Suvas Shibir 2023 - North America

Shree Swaminarayan Temple Delaware

On the auspicious day of Gurupoornima, Shree Swaminarayan Gadi Sansthan North America held the first ever Sanskar Suvas Shibir through the dates...

North America Gurupoornima Celebrations in the Presence of Acharya Swamiji Maharaj

22 Jul 2023

North America Gurupoornima Celebrations in the Presence of Acharya Swamiji Maharaj

Shree Swaminarayan Temple Delaware

This year, the auspicious Gurupoornima celebrations happened on Monday, July 3rd, 2023. Acharya Swamiji Maharaj and sants led the celebrations...

Shree Swaminarayan Temple Deleware Celebrates its 9th Patotsav in the Presence of Acharya Swamiji Maharaj

22 Jul 2023

Shree Swaminarayan Temple Deleware Celebrates its 9th Patotsav in the Presence of Acharya Swamiji Maharaj

Shree Swaminarayan Temple Delaware

Acharya Swamiji Maharaj visits Shree Swaminarayan Temple Delaware

Devshayni Ekadashi Utsav & Chaturmas Prarambh - Shree Swaminarayan Temple Secaucus, New Jersey

09 Jul 2023

Devshayni Ekadashi Utsav & Chaturmas Prarambh - Shree Swaminarayan Temple Secaucus, New Jersey

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

Thursday, June 29th, 2023, marked the beginning of Chaturmas. On this day, Shree Swaminarayan Gadi Sansthan celebrated Devshayni Ekadashi...

Shree Swaminarayan Temple Secaucus Welcome Acharya Swamiji Maharaj and Sants

09 Jul 2023

Shree Swaminarayan Temple Secaucus Welcome Acharya Swamiji Maharaj and Sants

Shree Swaminarayan Temple, New Jersey

On Wednesday, June 28th, 2023, Secaucus Temple welcomed His Divine Holiness Gnan Mahodadhi Acharya Shree Jitendriyapriyadasji Swamiji Maharaj and...

Shree Swaminarayan Temple Toronto Celebrates its 9th Patotsav

06 Jul 2023

Shree Swaminarayan Temple Toronto Celebrates its 9th Patotsav

Shree Swaminarayan Temple - Toronto, Canada

On Sunday, June 25th, 2023, Shree Swaminarayan Temple Toronto celebrated its 9th Patotsav in the presence of His Divine Holiness Acharya Swamiji...