At 7 am on the fifth day of the Shree Ghanshyam Maharaj Suvarna Mahotsav Bhuj, sants concluded scripture recitals.

Shree Ghanshyam Maharaj - Suvarna Mahotsav, Bhuj