Wednesday 22 September 2021 | Bhadarva Vad 2, Samvat 2077

Wed 22 Sep 2021

1
 Items
194th Shikshapatri Jayanti Celebrations at Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

05 Feb 2020

194th Shikshapatri Jayanti Celebrations at Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

On Thursday 30th January 2020, every Shree Swaminarayan Mandir around the world celebrated the 194th anniversary since the Shikshapatri’s...