Sunday 10 December 2023 | Kartik Vad 12, Samvat 2080

Sun 10 Dec 2023

1
 Items
194th Shikshapatri Jayanti Celebrations at Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

05 Feb 2020

194th Shikshapatri Jayanti Celebrations at Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

On Thursday 30th January 2020, every Shree Swaminarayan Mandir around the world celebrated the 194th anniversary since the Shikshapatri’s...