1
 Items
Third Patotsav Celebrations - London

26 Aug 2003

Third Patotsav Celebrations - London

Shree Swaminarayan Mandir Maninagar

HDH Acharya Swamishree celebrates the London mandir patotsav.