Events this Month

Vicharan in 2020

# Date Vicharan Location
1 Wed 1st Jan 2020 Samvat 2076 Posh Sud 6 Mumbai
2 Sun 26th Jan 2020 Samvat 2076 Maha Sud 2 Mumbai

Jan 2020 - Posh 2076/Magsar 2077 VS

Wed 1st Jan - Posh Sud 6

Mumbai

Mon 6th Jan - Posh Sud 11

Pootradaa Ekadashi

Fri 10th Jan - Posh Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam

Tue 14th Jan - Posh Vad 4

Dhanurmaas Ends

Makar Sankranti

Wed 15th Jan - Posh Vad 5

Dadakhachar Manifestation

Fri 17th Jan - Posh Vad 7/8

Muktanand Swami Manifestation

Mon 20th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

Fri 24th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

Sun 26th Jan - Maha Sud 2

India Republic Day

Mumbai

Thu 30th Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

Fri 31st Jan - Maha Sud 6

Joshipura Patotsav