Events this Month

Shree Sadguru Din in 2019

# Date Event
1 Sat 5th Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Vad 30 Sadguru Din
2 Mon 4th Feb 2019 Samvat 2075 Posh Vad 30 Sadguru Din
3 Fri 8th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 2 Sadguru Din
4 Fri 5th Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 30 Sadguru Din
5 Sat 4th May 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
6 Mon 3rd Jun 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
7 Tue 2nd Jul 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 30 Sadguru Din
8 Thu 1st Aug 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 30/Shravan Sud 1 Sadguru Din
9 Fri 30th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 30 Sadguru Din
10 Sat 28th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
11 Sun 27th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 14 Sadguru Din
12 Tue 26th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 30 Sadguru Din
13 Wed 25th Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 14 Sadguru Din

Jan 2020 - Magsar 2075/Posh 2076 VS

Wed 1st Jan - Posh Sud 6

Maninagar

Mumbai

Sat 4th Jan - Posh Sud 9

Mumbai

Mon 6th Jan - Posh Sud 11

Pootradaa Ekadashi

Fri 10th Jan - Posh Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam

Tue 14th Jan - Posh Vad 4

Dhanurmaas Ends

Makar Sankranti

Wed 15th Jan - Posh Vad 5

Dadakhachar Manifestation

Fri 17th Jan - Posh Vad 7/8

Muktanand Swami Manifestation

Mon 20th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

Fri 24th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

Sun 26th Jan - Maha Sud 2

India Republic Day

Mumbai

Mon 27th Jan - Maha Sud 3

Maninagar

Tue 28th Jan - Maha Sud 3

Bhuj

Thu 30th Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

Fri 31st Jan - Maha Sud 6

Joshipura Patotsav

Maninagar