Events this Month

Ekadashi in 2020

# Date Event
1 Mon 6th Jan 2020 Samvat 2076 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
2 Mon 20th Jan 2020 Samvat 2076 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
# Date Event
1 Wed 5th Feb 2020 Samvat 2076 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
2 Wed 19th Feb 2020 Samvat 2076 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
3 Fri 6th Mar 2020 Samvat 2076 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
4 Fri 20th Mar 2020 Samvat 2076 Fagan Vad 12 Paapmochni Ekadashi
5 Sat 4th Apr 2020 Samvat 2076 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
6 Sat 18th Apr 2020 Samvat 2076 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
7 Mon 4th May 2020 Samvat 2076 Vaishakh Sud 11/12 Mohini Bhagvath Ekadashi
8 Mon 18th May 2020 Samvat 2076 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
9 Tue 2nd Jun 2020 Samvat 2076 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
10 Wed 17th Jun 2020 Samvat 2076 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
11 Wed 1st Jul 2020 Samvat 2076 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
12 Thu 16th Jul 2020 Samvat 2076 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
13 Thu 30th Jul 2020 Samvat 2076 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
14 Sat 15th Aug 2020 Samvat 2076 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
15 Sat 29th Aug 2020 Samvat 2076 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
16 Sun 13th Sep 2020 Samvat 2076 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
17 Sun 27th Sep 2020 Samvat 2076 Adhik Aso Sud 11 Kamla Ekadashi
18 Tue 13th Oct 2020 Samvat 2076 Adhik Aso Vad 11 Kamla Ekadashi
19 Tue 27th Oct 2020 Samvat 2076 Dwitiya Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
20 Wed 11th Nov 2020 Samvat 2076 Dwitiya Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
21 Thu 26th Nov 2020 Samvat 2077 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
22 Fri 11th Dec 2020 Samvat 2077 Kartik Vad 11/12 Oopati Ekadashi
23 Fri 25th Dec 2020 Samvat 2077 Magsar Sud 11 Mokshda Ekadashi

Jan 2020 - Posh 2076/Magsar 2077 VS

Wed 1st Jan - Posh Sud 6

Mumbai

Mon 6th Jan - Posh Sud 11

Pootradaa Ekadashi

Fri 10th Jan - Posh Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam

Tue 14th Jan - Posh Vad 4

Dhanurmaas Ends

Makar Sankranti

Wed 15th Jan - Posh Vad 5

Dadakhachar Manifestation

Fri 17th Jan - Posh Vad 7/8

Muktanand Swami Manifestation

Mon 20th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

Fri 24th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

Sun 26th Jan - Maha Sud 2

India Republic Day

Mumbai

Thu 30th Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

Fri 31st Jan - Maha Sud 6

Joshipura Patotsav