• Samvat 2078 Kartik Vad 8 Sat 27 Nov 2021

  Ved Ratna Acharya Swamishree Maharaj Asti Visarjan - Lake District

  Morning
  • 9:30am - Acharya Swamiji Maharaj arrives at Lake Windermere.
  • Nagaryatra
  • Asti Visarjan

  Evening
  • Gadi Granth Parayan

 • Samvat 2078 Kartik Vad 9 Sun 28 Nov 2021

  Gadi Granth Parayan & Ashirwad

  Morning
  • Santos Katha-Varta

  Evening
  • Gadi Granth Parayan
  • Acharya Swamiji Maharaj's Divine Ashirwad

 • Samvat 2078 Kartik Vad 10 Mon 29 Nov 2021

  Acharya Swamiji Maharaj Arrives In London

 • Samvat 2078 Kartik Vad 11 Tue 30 Nov 2021

  Vachanamrut Parayan & Bhakti Sangeet

  Morning
  • Santos Katha-Varta

  Evening
  • Bhakti Sangeet Night

 • Samvat 2078 Kartik Vad 12 Wed 01 Dec 2021

  Gadi Granth Parayan Commences & Vachanamrut Parayan Conclusion & Ashirwad

  Morning
  • Santos Katha-Varta

  Evening
  • Gadi Granth Parayan Commences
  • Vachanamrut Parayan Conclusion
  • Acharya Swamiji Maharaj's Divine Ashirwad

 • Samvat 2078 Kartik Vad 13 Thu 02 Dec 2021

  Gadi Granth Parayan & Ashirwad

  Morning
  • Santos Katha-Varta

  Evening
  • Gadi Granth Parayan
  • Acharya Swamiji Maharaj's Divine Ashirwad

 • Samvat 2078 Kartik Vad 30 Sat 04 Dec 2021

  Ved Ratna Acharya Swamishree Maharaj Asti Visarjan - Richmond

 • Samvat 2078 Magsar Sud 1/2 Sun 05 Dec 2021

  Ashirwad

  Morning
  • Acharya Swamiji Maharaj's Divine Ashirwad

  Evening
  • Viewing of dance video

 • Samvat 2078 Magsar Sud 3 Mon 06 Dec 2021

  Acharya Swamiji Maharaj Departs for India

  Morning
  • Santos Katha-Varta


More Events