• Samvat 2075 Shravan Sud 8 Thu 08 Aug 2019

  Acharya Swamishree Arrives in London from USA

 • Samvat 2075 Shravan Sud 12 Mon 12 Aug 2019

  Acharya Swamishree Arrives in Bolton

  Evening
  • Swagat
  • Santos Katha-Varta
  • 5:45pm - Sankar Deepika Nu Chakravyuh

 • Samvat 2075 Shravan Sud 13 Tue 13 Aug 2019

  Nrutya Dance Night

  Morning
  • Santos Katha-Varta

  Evening
  • Santos Katha-Varta
  • Nrutya & Dance

 • Samvat 2075 Shravan Sud 14 Wed 14 Aug 2019

  Santo Katha-Varta & Bhakti Sangeet

  Morning
  • 6:30 - Mangla Aarti & Santos Katha-Varta

  Evening
  • 5:30pm Sandhya Aarti
  • 6:15pm Samuh Parayan
  • 7:00pm Bhakti Sangeet

 • Samvat 2075 Shravan Sud 15 Thu 15 Aug 2019

  Independence Day & Ashirwad & Rakshabandhan

  Morning
  • 6:30 - Mangla Aarti & Santos Katha-Varta

  Evening
  • 5:15pm Independence Day
  • 5:30pm Sandhya Aarti
  • 6:45pm Samuh Parayan & Ashirwad
  • 8:00pm Rakshabandhan

 • Samvat 2075 Shravan Vad 1 Fri 16 Aug 2019

  Gadi Granth Parayan, Education Awards & Raas

  Morning
  • 6:30 - Mangla Aarti & Santos Katha-Varta

  Evening
  • 6:00pm Sandhya Aarti
  • 7:00pm Gadi Granth Parayan & Santos Katha-Varta & Education Awards
  • 7:30pm Samuh Raas

 • Samvat 2075 Shravan Vad 2 Sat 17 Aug 2019

  Gadi Granth Parayan & Ashirwad

  Morning
  • 6:30 - Mangla Aarti & Santos Katha-Varta

  Evening
  • 5:30pm Sandhya Aarti
  • 7:00pm Gadi Granth Parayan
  • 7:00pm Acharya Swamishree Maharaj's Divine Ashirwad

 • Samvat 2075 Shravan Vad 3 Sun 18 Aug 2019

  Bolton Patotsav

  Shree Swaminarayan Mandir Bolton Patotsav. His Divine Holiness Acharya Swamishree performed the Murti Pratishtha in the year Samvat 2056 (Sunday 20th August 2000, Shravan Vad 5).

 • Bolton Patotsav

  Morning
  • 6:00am - Mangla Aarti
  • 8:00am - Patotsav
  • 9:00am - Annakut Aarti
  • 10:30am - Acharya Swamishree Maharaj's Divine Ashirwad

 • Evening - Acharya Swamishree Arrives in London

 • Samvat 2075 Shravan Vad 9 Sun 25 Aug 2019

  London Patotsav

  Shree Swaminarayan Mandir London Patotsav. His Divine Holiness Acharya Swamishree performed the Murti Pratishtha in the year Samvat 2056 (Sunday 27th August 2000, Shravan Vad 13)

 • Samvat 2075 Bhadarva Sud 5 Tue 03 Sep 2019

  Acharya Swamishree Departs for India

  Acharya Swamishree Departs Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury in the Afternoon and will Arrive at Shree Swaminarayan Mandir Maninagar on Wednesday 4th Sept Morning.


More Events