Saturday 9 December 2023 | Kartik Vad 12, Samvat 2080

Sat 9 Dec 2023

Total Messages: 470 Showing Messages: 181 to 190

23 July 2020

Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal - Chhogala, Panchmahal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal - Dhamnod, Panchmahal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Sajivan Mandal - Rampur, Waghjipur, Panchmahal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal - Matria Vyas, Panchmahal, India

23 July 2020

Kantilal valji vekariya - Bhuj, India

Jay swaminarayan

Premmurti bapa sevamurti paramtapah  world peace ambassador aap aapni manushya lila sankeli amne ek moti khot padi che….amara parivar par aapni krupa drashti saday ne mate rahi che amara jivan ghadtar ma aapnu bou motu yogdan che je kyare bhuli nai sakay.. Aapni murti amara par saday aashirwad varsavti rahe ane aap amara par saday aava ne aava raji rahejo evi j prathna……

23 July 2020

Shree Swaminarayan Mandir - Waghjipur, Panchmahal, India

23 July 2020

Baroda Gujarat Gramin Bank- Waghjipur Branch - Panchmahal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal - Bhensal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Mandir - Panchamahal, India

23 July 2020

Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal - Bhotva,Panchmahal, India