Calendar  
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
 
 
Home >> Calendar
February 2017  Maha - Fagan, Samvat 2073
 
 
 
Monthly Summary
1st - Vasant Panchmi - Shikshapatri Jayanti - Dharampur
2nd - Joshipura Patotsav
6th - Salal Patotsav
7th - Jaya Bhaagvat Ekadash
9th - Kadi Patotsav
10th - Viramgam Patotsav
15th - Surat Patotsav
22nd - Vijya Ekadashi
28th - Swamishree's Investiture Ceremony & (Amaavasya)

Import Calendar

Mon
Tue
Wed
Thurs
Fri
Sat
Sun

 

 

 

 

01

Shikshapatri
Jayanti

02

Joshipura
Patotsav

03

Maha Sud 7

04

Maha Sud 8

05

Maha Sud 9

06

Salal
Patotsav

07

Jaya Bhaagvat
Ekadashi

08

Maha Sud 12

09

Kadi
Patotsav

10

Viramgam
Patotsav

11

Maha Vad 1

12

Maha Vad 2

13

Maha Vad 3

14

Valentines Day

15

Surat
Patotsav

16

Maha Vad 5

17

Maha Vad 6

18

Maha Vad 7

19

Maha Vad 8

20

Maha Vad 9

21

Maha Vad 10

22

Vijya
Ekadashi

23

Maha Vad 12

24

Maha
Shivratri

25

Maha Vad 14

26

Solar Eclipse

27

Fagan Sud 1

28

Shree
Sadguru Din

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amavaasya (New Moon) Amavaasya (New Moon) Poonam (Full Moon) Poonam (Full Moon)

 

 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help