Calendar  
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
 
 
Home >> Calendar
February 2016  Posh - Maha, Samvat 2072
 
 
 
Monthly Summary
4th - Shattila Ekadashi
8th - Shree Sadguru Din (Amavaasya)
12th - Vasant Panchmi - Shikshapatri Jayanti - Dharampur
13th - Joshipura Patotsav
17th - Salal
Patotsav
18th - Jaya Bhaagvat Ekadash
20th - Kadi Patotsav
22nd - Viramgam Patotsav
28th - Surat Patotsav

Import Calendar

Mon
Tue
Wed
Thurs
Fri
Sat
Sun

01

Posh Vad 8

02

Posh Vad 9

03

Posh Vad 10

04

Shattila
Ekadashi

05

Posh Vad 12

06

Posh Vad 13

07

Posh Vad 14

08

Shree
Sadguru Din

09

Maha Sud 1

10

Maha Sud 2

11

Maha Sud 4

12

Shikshapatri
Jayanti

13

Joshipura
Patotsav

14

Maha Sud 7

15

Maha Sud 8

16

Maha Sud 9

17

Salal
Patotsav

18

Jaya Bhaagvat
Ekadashi

19

Maha Sud 12

20

Kadi
Patotsav

21

Maha Sud 14

22

Viramgam
Patotsav

23

Maha Vad 1

24

Maha Vad 3

25

Maha Vad 3

26

Maha Vad 4

27

Maha Vad 4

28

Surat
Patotsav

29

Maha Vad 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amavaasya (New Moon) Amavaasya (New Moon) Poonam (Full Moon) Poonam (Full Moon)

 

 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help