Images
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
   
   
Shree Swaminarayan Temple Ghanshyamnagar Patotsav  
News
Acharya Swamishree performs the patotsav ceremony at Shree Swaminarayan Temple Ghanshyamnagar Acharya Swamishree performs the patotsav ceremony The sinhasan at Shree Swaminarayan Temple Ghanshyamnagar Acharya Swamishree continues with the ceremony
Acharya Swamishree prays to the Lord Acharya Swamishree and sants perform aarti to the Lord Acharya Swamishree give His divine ashirwad Acharya Swamishree give His divine ashirwad
Divine darshan of Acharya Swamishree during His ashirwad      
 
 
 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help