News
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
   
   
 
 
Shashtipurti Pratishtha Mahotsav Madhapar
 
Shashtipurti Pratishtha Mahotsav Madhapar
The Invitation
Shashtipurti Pratishtha Mahotsav Madhapar
Live Broadcast
Shashtipurti Pratishtha Mahotsav Madhapar
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Shashtipurti Pratishtha Mahotsav Madhapar
Downloads
 
News  


Live Broadcast Schedule

 
 
Monday 27 April 2009, Samvat 2065 Vaishak Sud 3
8.45 am   Commencement of the Rahasyarth Pradipika Tika Sah Vachanamrut Scripture recitals
4.30 pm   Scripture Recitals
8.00 pm    Bhakti Sangeet (Shree Viju Shah)
     
Tuesday 28 April 2009, Samvat 2065 Vaishak Sud 4
8.45 am   Scripture Recital & Acharya Swamishree's divine ashirwad
4:00 pm   Scripture Recitals
8.00 pm    Raasotsav
     
Wednesday 29 April 2009, Samvat 2065 Vaishak Sud 5
8.45 am   Scripture Recital & Acharya Swamishree's divine ashirwad
     
Friday 1 May 2009, Samvat 2065 Vaishak Sud 7
8.45 am     Patotsav Ceremony, Ankut Darshan, Aarti Darshan
10.15 am     Scripture Recital & Acharya Swamishree's divine ashirwad
     

 

 

   
 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help