New Jersey - Acharya Swamishree performs aarti to Lord Swaminarayanbapa Swamibapa
  Previous  
© 2005 Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Home | Contact Us | Sitemap | Help